PROGRAMACIÓ ACADÈMICA

Grau en Publicitat i Relacions PúbliquesA) Calendari de Docència

Docència Grau
(períodes semestrals)
PRIMER SEMESTRE
Inici: 14 (dl) de setembre de 2020

Finalització: 18 (dv) de desembre de 2020
SEGON SEMESTRE
Inici: 8 (dl) de febrer 2020

Finalització: 14 (dv) de maig de 2020
Períodes de docència especial
-obligatòries i optatives-
(intensius)

del 5 (dj) al 10 (dm) de setembre de 2019


del 16 (dll) al 20 (dv) de desembre de 2019


del 27 (dl) al 31 (dv) de gener de 2020


Docència tallers
(semestrals)
PRIMER SEMESTRE
Inici: 16 (dl) de setembre de 2019

Finalització: 27 (dx) de novembre de 2019
SEGON SEMESTRE
Inici: 10 (dl) de febrer de 2020

Finalització: 20 (dl) d'abril de 2020
del 16 (dl) al 20 (dv) de desembre de 2019
del 20 (dl) al 24 (dv) de gener de 2020
del 27 (dl) al 31 de gener de 2020
del 2 (dm) al 5 (dv) de juny de 2020
del 8 (dl) al 12 (dv) de juny de 2020B) Calendari D'avaluació

Període d'exàmens

(tancament d'avaluació
continuada i única)
PRIMER SEMESTRE
del 8 (dc) al 17 (dv) de gener de 2020
SEGON SEMESTRE
del 18 (dl) al 29 (dv) de maig de 2020
Període de
reavaluació
PRIMER SEMESTRE
del 3 (dl) al 4 (dc) de febrer de 2019
SEGON SEMESTRE
del 15 (dl) al 16 (dm) de juny de 2020
Convocatòria extraordinària 28 (dv) de febrer de 2020C) Calendari de Matrícula

Matrícula
(online)
del l'1 (dl) al 5 (dv) de juliol de 2019
Períodes de
Modificació
de matrícula
del 2 (dl) al 5 (dj) de setembre de 2019
del 2 (dj) al 15 (dc) de gener de 2020
del 2 (dj) al 31 (dv) de 2020 (per a anul·lacions de TFG) (online)D) Calendari de Tràmits Administratius

Notificació d'incidències de matrícula
(Secretaria Virtual)
fins al 21 (dv) de juny de 2019
Petició per continuar estudis a l'ESRP
(alumnes amb problemes de normativa de permanència)
fins al 21 (dv) de juny de 2019
Sol·licituds canvis de Torn
(Secretaria Virtual)
1r període: fins al 2 (dl) de setembre de 2019
2n període: del 2 (dj) al 15 (dc) de gener de 2020
Avaluació única
(Secreteria Virtual)
per a assignatures de primer semestre
del 12 (dj) de setembre al 3 (dc) d'octubre de 2019
per a assignatures de segon semestre
del 5 (dc) al 26 (dc) de febrer de 2020
OPTATIVA (Protocol: Teoria i Tècnica):
del 27 (dl) al 31 (dv) de gener de 2020
Reconeixament de crèdits
(estudis previs: universitaris i de CFGS)
fins al 13 (dv) de setembre de 2019
Transferència de crèdits
(estudis previs: universitaris)
fins al 13 (dv) de setembre de 2019
Convocatòria extraordinària de febrer
(Secretaria Virtual)
fins al 30 (dl) de setembre de 2019
Baixa de tota la matrícula fins al 31 (dj) d'octubre de 2019