PROGRAMACIÓ ACADÈMICA

Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting

A) CALENDARI DE DOCÈNCIA

Docència Grau
(períodes semestrals)
PRIMER SEMESTRE
Inici: 12 (dj) de setembre de 2019
Finalització: 20 (dv) de desembre de 2019
SEGON SEMESTRE
Inici: 3 (dl) de febrer de 2020
Finalització: 15 (dv) de maig de 2020
Període de
docència especial
-mòdul introductori-
10 (dm) de setembre de 2019

B) CALENDARI D'AVALUACIÓ

Períodes
d'exàmens
(tancament d'avaluació
continuada
i
avaluació única)
PRIMER SEMESTRE
del 8 (dc) al 14 (dm) de gener de 2020
SEGON SEMESTRE
del 25 (dl) al 29 (dv) de maig de 2020
Períodes de reavaluació PRIMER SEMESTRE
20 (dc), 30 (dj) i 31 (dv) de gener 2020
SEGON SEMESTRE
15 (dl), 16 (dm) i 17 (dj) de juny de 2020

C) CALENDARI DE MATRÍCULA

Matrícula alumnes
Nou accés
(períodes establerts per la Generalitat)*
Infomatrícula : 12 de juliol de 2019 a les 13 h.
Alumnes de la 1a assignació: del 15 (dl) al 18 (dj) de juliol de 2019
Infomatrícula : 24 de juliol de 2019 a les 13 h.
Alumnes de la 2a assignació: del 25(dj) al 29 (dl) de juliol de 2019

D) CALENDARI DE TRASLLAT D'EXPEDIENT AL GRAU

Període de sol.licitud de l'11 (dm) de juny a l'11 (dj) de juliol de 2019
Notificació
de resolució de l'Escola
abans del 31 (dc) de juliol de 2019
Matrícula 3 (dm) de setembre de 2019

E) CALENDARI DE TRÀMITS ADMINISTRATIUS

Sol.licituds canvis de Torn
(Secretaria Virual)
1r període: fins al 2(dl) de setembre de 2019
2n període: del 2(dl) al 15 (dc) de gener de 2020
Avalució única
(Secretaria Virual)
per a assignatures de primer semestre
del 12 (dj) de setembre al 3 (dj) d'octubre de 2019
per a assignatures de segon semestre
del 5 (dc) al 26 (dc) de febrer de 2020
Reconeixement de crèdits
(estudis previs: universitaris i de CFGS)
fins al 13 (dv) de setembre de 2019
Transferència de crèdits
(estudis previs: universitaris)
fins al 13 (dv) de setembre de 2019
Baixa de tota la matrícula fins al 31 (dj) d'octubre de 2019