Calendari acadèmic 2019-2020
Grau en Publicitat i Relacions Públiques

  juliol 2019   agost 2019   setembre 2019
  Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg   Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg   Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
s 1 2 3 4 5 6 7 s       1 2 3 4 s             1
s 8 9 10 11 12 13 14 s 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8
s 15 16 17 18 19 20 21 s 12 13 14 15 16 17 18 2 9 10 11 12 13 14 15
s 22 23 24 25 26 27 28 s 19 20 21 22 23 24 25 3 16 17 18 19 20 21 22
s 29 30 31 s 26 27 28 39 30 31   4 23 24 25 26 27 28 29
                            5 30            
  octubre 2019   novembre 2019   desembre 2019
  Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg   Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg   Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
5 1 2 3 4 5 6 9         1 2 3 13             1
6 7 8 9 10 11 12 13 10 4 5 6 7 8 9 10 14 2 3 4 5 6 7 8
7 14 15 16 17 18 19 20 11 11 12 13 14 15 16 17 15 9 10 11 12 13 14 15
8 21 22 23 24 25 26 27 12 18 19 20 21 22 23 24 16 16 17 18 19 20 21 22
9 28 29 30 31 13 25 26 27 28 29 30   17 23 24 25 26 27 28 29
                              18 30 31        
  gener 2020   febrer 2020   març 2020
  Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg   Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg   Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
18     1 2 3 4 5 22           1 2 26             1
19 6 7 8 9 10 11 12 23 3 4 5 6 7 8 9 27 2 3 4 5 6 7 8
20 13 14 15 16 17 18 19 24 10 11 12 13 14 15 16 28 9 10 11 12 13 14 15
21 20 21 22 23 24 25 26 25 17 18 19 20 21 22 23 29 16 17 18 19 20 21 22
22 27 28 29 30 31     26 24 25 26 27 28 29   30 23 24 25 26 27 28 29
                                31 30 31          
  abril 2020   maig 2020   juny 2020
  Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg   Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg   Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
31     1 2 3 4 5 35         1 2 3 40 1 2 3 4 5 6 7
32 6 7 8 9 10 11 12 36 4 5 6 7 8 9 10 41 8 9 10 11 12 13 14
33 13 14 15 16 17 18 19 37 11 12 13 14 15 16 17 42 15 16 17 18 19 20 21
34 20 21 22 23 24 25 26 38 18 19 20 21 22 23 24 43 22 23 24 25 26 27 28
35 27 28 29 30 39 25 26 27 28 29 30 31 44 29 30  
                                           
     
    Automatrícula o Modificacions de matrícula
    Període lectiu
    Període de docència especial: obligatòries, optatives i tallers
    Període no lectiu
    Període d'examen (tancament d'avaluació continuada i única)
    Reavaluacions
    Dia lectiu. Convocatòria extraordinària (Grau)
    Període programat per a treball autònom dels alumnes sense docència
    Gestió Acadèmica i Tancament d'actes